200612: ”Mojje” (Värmekällan’s Golden Splendour) 1 år