171223: Gul hona vägde vid födseln 74 gram. Idag är hon 5 dygn och väger 122 gram.