Felix (heter numera Charlie) på sin första utställning med lillmatte i Sandviken, 13/5-17.