Brunpaddan (Bella) har börjat att öppna ögonen, 161207